BEoordeling van Psychische Problemen bij Schoolkinderen

BEPPS logo

Welkom bij de BEPPS Training.

Als (aankomend) professional in de kinder- en jeugd GGZ komt u in aanraking met kinderen die psychische problemen ervaren. De BEPPS Training heeft als doel om het zelfbewustzijn en de nauwkeurigheid van de professional te verbeteren. De training is ontwikkeld op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens deze gratis training kunt u oefenen met het herkennen van klinische beelden bij kinderen, op basis van korte casusbeschrijvingen van kinderen in alledaagse situaties. De beschreven symptomen zijn afkomstig uit de classificaties van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Naast de beschreven DSM-symptomen krijgt u ook achtergrondinformatie over het kind. Na elke beoordeling worden de DSM-symptomen en achtergrondkenmerken steeds kort weergegeven. Aan het eind van de training ziet u in een overzicht hoe vaak u de DSM-symptomen correct herkend heeft en of uw beoordeling afhankelijk is van achtergrondkenmerken van de casus. Daarnaast kunt u na afloop van de training teruglezen hoe achtergrond kenmerken van invloed zijn op het herkennen van verschillende psychische problemen.

De training is bedoeld voor aankomende GGZ-professionals, maar ook voor mensen die al werkzaam zijn binnen de GGZ en willen oefenen met het herkennen van DSM-symptomen.

De training bestaat uit twintig korte beschrijvingen van kinderen met verschillende klinische beelden. Na elke beschrijving geeft u kort een eerste indruk van wat er met het kind aan de hand zou kunnen zijn. Wij realiseren ons dat de gegeven informatie onvoldoende is voor een gefundeerde uitspraak over een diagnose. Het gaat bij de training echter alleen om uw eerste indruk.

Start Training